Categorías

 

ALEVÍN

Pertencen a mesma todos os remeiros/as afiliados a FER, ata o 31 de diciembre do ano en que cumpran os 12.

 

INFANTIL

 

Pertencen á mesma os remeiros/as desde o 1 de Xaneiro do ano en que cumpran 13 anos, ata o 31 de Decembro do ano en que cumpran 14.

 

CADETE

 

Pertencen á mesma os remeiros/as desde o 1 de Xaneiro do ano en que cumpran 15 anos, ata o 31 de Decembro do ano en que cumpran 16.

 

XUVENIL

 

Pertencen á mesma os remeiros/as desde o 1 de Xaneiro do ano en que cumpran 17 anos, ata o 31 de Decembro do ano en que cumpran 18.

 

SENIOR

 

Todos os remeiros/as, poderán competir nesta categoría, desde o 1 de Xaneiro delaño en que cumpran os 19 anos.

 

VETERANOS

 

O remeiro/a alcanza esta categoría o 1 de Xaneiro do ano en que cumpra os 30. Haberá diferentes Sub-categorías a partir desta idade: 30-35(A), 36-42( B), 43-49( C), 50-54(D), 55-59(E), 60-64( F), 65-69( G),70-74 ( H), 75-79 (I), 80/...( J).

 

ALEVÍN

Pertencen á mesma todos os remeiros/as afiliados á FER, ata o 31 de decembro do ano en que cumpran os 12 anos.

 

INFANTIL

Pertencen á mesma os remeiros/as desde o 1 de xaneiro do ano en que cumpran 13 anos, ata o 31 de decembro do ano en que cumpran 14.

 

CADETE

Pertencen á mesma os remeiros/as desde o 1 de xaneiro do ano en que cumpran 15 anos, ata o 31 de decembro do ano en que cumpran 16.

 

XUVENIL

Pertencen á mesma os remeiros/as desde o 1 de xaneiro do ano en que cumpran 17 anos, ata o 31 de decembro do ano en que cumpran 18.

 

SENIOR

Todos os remeiros/as, poderán competir nesta categoría, desde o 1 de xaneiro do ano en que cumpran os 19 anos.

 

VETERANOS

O remeiro/a alcanza esta categoría o 1 de xaneiro do ano en que cumpra os 30. Haberá diferentes Sub-categorías a partir desta idade: 30-35(A), 36-42( B), 43-49( C), 50-54(D), 55-59(E), 60-64( F), 65-69( G),70-74 ( H), 75-79 (I), 80/...( J).